Máy cắt

Trang chủ > Sản phẩm > Máy cắt >
Máy cắt ly hợp
Máy cắt ly hợp

fake rolex watches for sale

   

Kiểu loại CW40-2D2Y CW40-D2Y CW80-2DY CW80-DY
Mã lực
150HP x 2

150HP

150HP x 2

150HP

Kích cỡ đầu vào 1440 x 1550m

735 x 1550mm

654 x 1585mm

654 x 1585mm

Dao cắt cố định

519 x 100 x 35m/m 12chiếc.

519 x 100 x 35m/m 6chiếc.

530 x 150 x 40m/m 12chiếc.

530 x 150 x 40m/m 6chiếc.

Dao cắt xoay 40 x 40 x 15m/m 78chiếc x 2 40 x 40 x 15m/m 78chiếc 80 x 80 x 20m/m 39chiếc x 2 80 x 80 x 20m/m 39chiếc x 2
Đường kính xoay Ø 620m/m Ø 620m/m Ø 680m/m Ø 680m/m
Đường kính xoay Trục đôi Trục đôi Trục đôi Trục đôi