Đặc điểm sản phẩm

Có khả năng tái chế hàng loạt các phế phẩm như nhựa phế phẩm, bảng mạch, săm lốp, lõi và cáp điện, bảng mạch máy tính và đĩa CD…trừ sắt. Máy có năng suất cao và ít gây tiếng ổn. Kích cỡ mảnh xé có thể được điều khiển thông qua màn hình và không cần phải nghiền lại. Lưỡi dao cắt có thể thay được để dùng nhiều lần và chi phí thấp hơn.