Máy ép viên nhựa

Trang chủ > Sản phẩm > Máy ép viên nhựa >
Máy ép viên nhựa
Máy ép viên nhựa

 

Đặc điểm sản phẩm
CHI TIẾT KỸ THUẬT
Loại KEM-100 KEM-120 KEM-130 KEM-150
Máy
đúc ép
Đường kính vít xoay (L/D 30) (L/D 32) (L/D 32) (L/D 32)
Động cơ (3 Thì A.C.) 50HP 30HP 60HP 75HP
Thiết bị kiểm soát nhiệt tự động 7 BỘ 7 BỘ 7 BỘ
Bộ gia nhiệt 24KW 30KW 30KW 50KW
Tốc độ 2 2 2 2
Động cơ bôi trơn có áp 5HP V.S 5HP V.S 5HP V.S 5HP V.S
Động cơ thủy lực 3HP 3HP 3HP 3HP
Công suất (trên giờ) 120-200KG 150-230KG 150-300KG 280-400KG
Machine Đường kính vít xoay (L/D 8) (L/D 8) (L/D 8) (L/D 8)
Động cơ máy 15HP V.S. 20HP V.S. 20HP V.S. 25HP V.S.
Bộ gia nhiệt 8KW 10KW 10KW 15KW
Lò làm lạnh 3M 3M 3M 3M
Máy hấp thụ dạng ướt 2HP - - - -
Động cơ máy tạo hạt 3HP 5HP 5HP 7.5HP
Bơm tăgn áp 5HP - - - -
Bể chứa 1000L - - - -
Mức hoạt động 5M x 12M 5M x 13M 5M x 14M 5M x 12M
Trọng lượng máy 3200KG 4600KG 4800KG 5200KG
Kích cỡ đóng gói
(DàixRộngxCao)
4M x 1.5M x 1.5M 4M x 1.5M x 1.5M 4M x 1.5M x 1.5M 5.5M x 2M x 2M