Máy sấy khô

Trang chủ > Sản phẩm > Máy sấy khô >
Rubbing Drying Machine
Rubbing Drying Machine

 

Đặc điểm sản phẩm
 
 
 
  Characteristics
 

● 利用壓縮及摩擦熱將濕料瞬間乾燥
● 無論紛料、塑膠膜均適用
● 處理能力500~800kg/hr
● 乾燥後可直接投入押出機製粒