Hệ thống/ Thiết bị phân loại & giặt rửa PE.PP.ABS.PET

Hệ thống/ Thiết bị phân loại & giặt rửa
PE.PP.ABS.PET

Đặc điểm sản phẩm

Bể nổi (FL4500/6000)

Số kiểu mẫu FL4500 FL6000
Kích cỡ 4500mm(Dài) x 1900mm(Rộng) x 2200mm(Cao) 6000mm(Dài) x 1500mm(Rộng) x 2200mm(Cao)
Nguyên liệu SUS304 SUS304
Tổng điện năng 22HP 23HP
Công xuất 1000~1500 kg/giờ 1000~1500 kg/giờ
Đặc điểm 適用PET瓶片與PP瓶蓋分離 適用於PE、PP薄膜回收製程

Turbo Fricition Washer (AP3000/4500)

Số kiểu mẫu FL4500 FL6000
Kích cỡ

3335mm(Dài) x 900mm(Rộng) x 3850mm(Cao) 4835mm(Dài) x 900mm(Rộng) x 2200mm(Cao)
Kích cỡ thùng xoay ψ 800mm x 3000mm(Dài) ψ 800mm x 4500mm(Dài)
Nguyên liệu SUS304 SUS304
Tổng điện năng 20HP 30HP
Công suất 800~1000 kg/giờ 1000~1500 kg/giờ